تعرفه های حمل ریلی در مرز میرجاوه به شرح زیر می باشد:

در مرز میرجاوه، انجام فرایند حمل ریلی، صرفا توسط واگن های پاکستانی صورت میگیرد، که ظرفیت هر واگن، ۲۳ تن می باشد.

۱- صادرات:

هزینه ی حمل ریلی صادراتی به ازای هر تن از زاهدان تا مرز تفتان، ۲٫۲۳ فرانک سوئیس می باشد.

هزینه ی حمل ریلی از تفتان تا کویته پاکستان، به ازای هر واگن ۸۰۰ روپیه پاکستان می باشد.

۲- واردات:

تعرفه ی واردات در مرز ریلی میرجاوه به ازای هر تن ۲٫۲۳ فرانک سوئیس می باشد.

هزینه ی حمل ریلی از کویته پاکستان تا تفتان، به ازای هر واگن ۵۰۰ روپیه پاکستان می باشد.

۳- ترانزیت:

تعرفه ی ترانزیت در مرز ریلی میرجاوه، به ازای هر تن ۲٫۲۳ فرانک سوئیس می باشد.