ترخیص کالا

شرکت آسپیان تجارت با در اختیار داشتن مجوز رسمی از گمرک ایران از فعالترین و خوشنام ترین مجموعه های خدماتی در زمینه ترخیص کالا از گمرکات کشور می باشد .

مراجعه به کلیه ادارات گمرک بنادر وکشتیرانی و مناطق آزاد و اقدام به ترخیص و پاساوان و حمل کالاهای وارداتی و صادراتی موکل از کلیه گمرکات و بنادر کشور و یا مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور و انجام کلیه امورگمرکی و ترخیص کالا و سیر تشریفات مقرر در قانون و آئین نامه های گمرکی کشور و پیگیری مباحثی نظیر حقوق گمرکی اعم از عوارض و بیمه و انبارداری و جرائم گمرکی و درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات و شرکت درکمیسیون­های مربوطه و نیز در صورت لزوم دریافت گواهی مبدا از کلیه اتاق­های بازرگانی در سراسر کشور و دفاع از حقوق و قبول یا رد آراء صادره و نیز درخواست تجدید نظر و ارائه دادخواست و نیز وصول اضافه پرداختی و نیز تقاضا و اخذ سپرده و استردادی و واگذاری، صلح و یا ابطال قبض انبار وپیگیری موارد تعهد نامه های ارزی و اخذ آن و سایر اقدامات وابسته در کلیه گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط تیم زبده این مجموعه براحتی قابل پیاده سازی برای تمامی مشتریان دولتی و خصوصی می باشد.