پایانه ریلی

اتحادیه کشور های مستقل (به اختصار C.I.S) اتحادیه ای شامل برخی از جمهوری های مستقل، حاصل تجزیه اتحاد جماهیر شوروی سابق است. این اتحادیه به دست دیپلمات های کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین شکل گرفت و در ادامه باقی کشورها به آن پیوستند. کشورهای C.I.S عبارتند از: جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان.

در ایران همیشه تلاش های بسیار زیادی برای افزایش سهم ترانزیت به کشورهای C.I.S وجود داشته است. همچنین تلاش های زیادی برای تسهیل شرایط ترانزیت به کشورهای C.I.S صورت گرفته است. توافق راه اندازی کریدور سبز با روسیه یکی از این تلاش هاست. این توافق به سرعت گرفتن صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه کمک میکند. روند اداری صادرات محصولات کشاورزی ایران در اولویت کاری گمرک روسیه قرار میگیرد و انتقال مواد غذایی به این کشور ساده تر می شود.

ترکمنستان دروازه ی ورود به کشورهای اتحادیه C.I.S و آسیای میانه است. به همین دلیل روابط اقتصادی و ترانزیتی بین ایران و ترکمنستان از ارزش بسیار زیادی برخوردار است. و تلاش می شود تا ارتباط اقتصادی بین ایران و ترکمنستان حفظ شود. استفاده ی کشور های C.I.S از بنادر و راه های ایران یکی از مهم ترین ارتباطات اقتصادی این کشورها با آب های آزاد است. در این زمینه مرز ریلی سرخس و اینچه برون، بنادر ترانزیتی مانند بندر عباس از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار هستند. بازارهای کشورهای آسیای میانه مقصد بسیار مفیدی برای تولید کنندگان ایرانی است.

گروه تجاری آسپیان در تمام طول فعالیت خود سابقه ی فعالیت و اقدام اقتصادی با کشورهای آسیای میانه را داشته است و آماده است تا تجارت شما را با کشورهای آسیای میانه سامان دهد.