صفحه نخست آرشیو اخباروضعیت جذب سرمایه‌گذارى خارجى مالزى طى ۹ماهه نخست ٢٠١٨
وضعیت جذب سرمایه‌گذارى خارجى مالزى طى ۹ماهه نخست ٢٠١٨
وضعیت جذب سرمایه‌گذارى خارجى مالزى طى ۹ماهه نخست ٢٠١٨
انباشت جذب سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى (FDI) کشور مالزى در پایان فصل سوم  ٢٠١٨ به حدود ۱۴۷ میلیارد دلار رسید. 
طى این مدت، بخش صنعت مالزى با سهم ۴۱.۴ درصد از کل FDI، بیشترین سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى را جذب کرده است. 
بعد از صنعت، بخش مالى و بیمه با سهم ۲۲.۳ درصد و بخش بازرگانى، عمده و خرده فروشى با سهم ۷.۲ درصد در رده‌هاى بعدى جذب FDI در مالزى قرار مى‌گیرند. 
 
منبع : اقتصادی
جستجو در سایت