صفحه نخست آرشیو اخبارچرا اروپا در اجرای spv تعلل می کند؟
چرا اروپا در اجرای spv تعلل می کند؟
چرا اروپا در اجرای spv تعلل می کند؟
دلایل احتمالی عقب‌نشینی اروپا از مواضع خود در رابطه با ساز و کار مالی برای حفظ روابط تجاری با ایران:
 
 1⃣نگرانی از تنبیه‌های امریکایی
قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا و توانایی جهت دهی به سیاستهای اروپا، سفر برایان هوک به اروپا و هشدار درباره عواقب همکاری با ایران
2⃣معافیت‌های نفتی
ممکن است اروپایی ها معافیت به ۸ کشور برای خرید نفت ایران را اجرای بخشی از تعهدات خود بدانند و شکل گیری فوری این سازوکار را باتوجه به تهدیدهایی که وجود دارد، ضروری ندانند.
3⃣ ترس امریکا از استقلال اروپا
ایجاد یک حساب ویژه مبتنی بر یورو برای معامله با ایران، علاوه بر تضعیف تحریم یک جانبه امریکا علیه ایران، تسلط امریکا بر نظام مالی و بانکی جهانی را تضعیف و به استقلال سیاسی و اقتصادی اروپا از امریکا کمک می کرد.
4⃣. شکاف اروپایی
برخی از کشورهای شرق اروپا به خاطر وابستگی امنیتی و سیاسی به امریکا تمایل بیشتری به پیروی از سیاست‌های امریکا نشان می‌دهند و معتقدند که استقلال امنیتی اروپا از امریکا غیرممکن است.
منبع : اقتصادی
جستجو در سایت