صفحه نخست آرشیو اخبارپیش بینی رشد اقتصاد جهان تا سال ۲۰۲۰
پیش بینی رشد اقتصاد جهان تا سال ۲۰۲۰
پیش بینی رشد اقتصاد جهان تا سال ۲۰۲۰
پیش بینی رشد اقتصاد جهان تا سال ۲۰۲۰
➕رشد اقتصادهای بزرگ به تفکیک
 
اقتصاد دنیا از ابتدای ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۰ حدودا پانزده درصد بزرگتر می شود.
منبع : اقتصادی
جستجو در سایت