صفحه نخست آرشیو اخبارپیش‌بینی بازار غلات جهان در فصل 2019-2018
پیش‌بینی بازار غلات جهان در فصل 2019-2018
پیش‌بینی بازار غلات جهان در فصل 2019-2018

FAO در گزارش نیاز و تامین منتشر شده خود، پیش‌بینی تولید غلات جهان را به 2609 میلیون تن کاهش داد که نشان‌دهنده کاهش 8/2 میلیون تنی از ماه ژانویه تاکنون است. 

یکی از دلایل کاهش پیش‌بینی تولید غلات، پیش‌بینی کاهش تولید ذرت ایالات متحده و کمتر شدن تولید غلات جهان به صورت سالانه است. پیش‌بینی FAO برای مصرف غلات جهان و همچنین ذخایر جهان در فصل 2019-2018 نیز در این ماه کاهش پیدا کرد. FAO  همچنین پیش‌بینی کرده است که تجارت غلات جهان در فصل 2019-2018 به اندازه 2 میلیون تن از ماه قبل تاکنون کاهش پیدا کرده و به 413 تن رسیده است. در میان غلاتی که بیشترین استفاده را دارند، پیش‌بینی برای تجارت گندم جهان بیشترین کاهش را داشته که رقم حدودی 800 هزار تن را نشان می‌دهد که دلیل اصلی آن سرعت پایین خرید چندین کشور آسیایی و آمریکای جنوبی است. 

جستجو در سایت