صفحه نخست آرشیو اخبارروند ماهانه صادرات بدون نفت خام و واردات طی یازده ماه نخست سال 1397
روند ماهانه صادرات بدون نفت خام و واردات طی یازده ماه نخست سال 1397
روند ماهانه صادرات بدون نفت خام و واردات طی یازده ماه نخست سال 1397

مطابق آمار گمرک، صادرات کالای کشور در 11 ماه نخست سال 97 حدود 106 تن کالا به ارزش 40 میلیارد دلار (بدون نفت خام) بود و در همین مدت 29 میلیون تن کالا به ارزش 38.5 میلییارد دلار وارد شده است.

جستجو در سایت